Na uvodno stran

10. dobrodelni županov ples...
9. dobrodelni županov ples...
8. dobrodelni županov ples...
7. dobrodelni županov ples...
6. dobrodelni županov ples...
5. dobrodelni županov ples...
4. dobrodelni županov ples...
3. dobrodelni županov ples...
2. dobrodelni županov ples...
1. dobrodelni županov ples...


7. dobrodelni koncert...
6. dobrodelni koncert...
5. dobrodelni koncert...
4. dobrodelni koncert...
3. dobrodelni koncert...
2. dobrodelni koncert...
1. dobrodelni koncert...


Podelitev plakete Naše žene...

Verjami vase in osvoji svet

Pišite, sodelujte, pomagajte...

0,5% dohodnine
Osnovni podatki sklada
 
Podeljene pomoči

Pomoči se podeljujejo na podlagi razpisa, ki je vsako leto (v jeseni) objavljen v Trobli (občinsko glasilo občine Velike Lašče). Višina razpisanega zneska je odvisna od višine zbranih sredstev.

Leto 1999

Štipendije: 1 štipendija (po 15.000 SIT / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 5 enkratnih pomoči v zneskih od 20.000 SIT pa
do 60.000 SIT

Leto 2000

Štipendije: 2 štipendiji (po 15.000 SIT / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 10 enkratnih pomoči v zneskih od 20.000 SIT pa do 60.000 SIT

Leto 2001

Štipendije: 2 štipendije (po 15.000 SIT / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 7 enkratnih pomoči v zneskih od 20.000 SIT pa do 80.000 SIT
Druge pomoči: - pomoč starejši osebi pri nabavi drv za zimo
- pomoč pri subvencioniranju prehrane enemu od osnovnošolskih otrok
- pomoč pri izpeljavi proslave ob 100 letnici šole na Turjaku

Leto 2002

Štipendije: 3 štipendije (po 15.000 SIT / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 8 enkratnih pomoči v zneskih od 25.000 SIT pa do 80.000 SIT
Druge pomoči: - kompletno plačilo stroškov zimske šole v naravi enemu od osnovnošolskih otrok
- finančna pomoč mladi mamici, ki je ostala sama s tremi otroki
- financiranje prostora za mladino v Domu krajanov na Turjaku
- pomoč Dobrodelčkom iz Roba
-ŠMD iz Turjaka za mladinsko sobo

Leto 2003

Štipendije: 3 štipendije (po 20.000 SIT / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 10 enkratnih pomoči v zneskih od 40.000 SIT pa do 100.000 SIT
Druge pomoči: - pomoč družini ob bolezni
- pomoč eni družini ob izgubi očeta
- pomoč dvema družinam ki so se znašle v težkih socialnih razmerah
- razne druge pomoči (urejanje mladinske sobe na Turjaku, nabava videorekorderja za podružnično šolo na Turjaku
- pomoč Dobrodelčkom iz Roba

Leto 2004

Štipendije: 2 štipendiji (po 20.000 SIT / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 4 enkratne pomoči v zneskih od 50.000,00 SIT pa do 70.000 SIT
Druge pomoči: -subvencioniranje plesnega tečaja mladih
-subvencioniranje tečaja kaligrafije za mlade
- pomoč eni družini ob izgubi očeta
- pomoč štirim družinam ki so se znašle v težkih socialnih razmerah
- ŠMD za urejanje mladinske sobe na Turjaku

Leto 2005

Štipendije: 1 štipendija (po 20.000 SIT / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 10 enkratnih pomoči dijakom in študentom in nagrade za naše najboljše dijake in študente v zneskih od 10.000,00 SIT do 75.000 SIT
Druge pomoči: - pomoč pri obnovi hiše
- pomoč štirim družinam, ki so se znašle v težkih socialnih razmerah
- pomoč samohranilki za plačilo ur za vozniški izpit
- pomoč mladinski skupini DOBRODELČKI iz Roba
- pomoč NK Velike Lašče za opremo
- sofinanciranje KUDu Rob za prevoz na izlet

Leto 2006

Štipendije: ni bila podeljena
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 4 enkratne pomoči dijakom in od 50.000,00 SIT do 80.000 SIT
Druge pomoči: - pomoč pri obnovi hiše
- pomoč dvema družinama, ki sta se znašli v težkih socialnih razmerah
- finančna sredstva za razne projekte in nabavo dveh računalnikov in tiskalnika za študijsko sobo novo ustanovljenemu mladinskem društvu VRT

Leto 2007

Štipendije: 1 štipendija (po 100 EUR / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 2 enkratni pomoči v zneskih od 200 EUR pa do 400 EUR.
Druge pomoči: - vsem ekipam, ki tekmujejo v občinski nogometni ligi je bila nabavljena ena žoga
- sofinanciranje Oratorija v Robu
- financiranje Mladinskega društva VRT za razni material (ozvočenje...)

Leto 2008

Štipendije: 1 štipendija (po 100 EUR / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 2 enkratne pomoči v zneskih od 200 EUR pa do 600 EUR.
Druge pomoči: - pomoč družini ob izgubi mame
- pomoč eni družini ob požaru
- sofinanciranje nastopa na Češkem mladinskega pevskega zbora OŠ Primoža Trubarja
- za oratorij v Robu
- pomoč mladinski skupini DOBRODELČKI iz Roba

Leto 2009

Štipendije: ni bila podeljena
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 1 enkratna pomoč v znesku 500 EUR
Druge pomoči: - pomoč eni osebi, ki se znašla v finančnih težavah
- izlet za mladino

Leto 2010

Štipendije: 2 štipendiji (po 100 EUR / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: niso bile podeljene enkratne pomoči
Druge pomoči: - donacija NK Velike Lašče
- donacija KK Velike Lašče
- pomoč ob smrti v družini
- za oratorij v Robu

Leto 2011

Štipendije: 1 štipendija (po 100 EUR / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 7 enkratnih pomoči v zneskih od 250 EUR pa do 1.000 EUR
Druge pomoči: - donacija NK Velike Lašče
- donacija KK Velike Lašče
- pomoč 5 družinam, ki se je znašle v finančni stiski
- 1 pomoč mlademu športniku
- pomoč mlademu ansamblu
- pomoč eni osebi ob prometni nesreči
- za oratorij v Vel. Laščah
- finančna pomoč za Karitas Vel. Lašče

Leto 2012

Štipendije: 1 štipendija (po 100 EUR / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 2 enkratni pomoči v zneskih od 300 EUR do 500 EUR
Druge pomoči: - pomoč 2 družinam, ki se je znašle v finančni stiski
- pomoč 1 družini ob požaru
- pomoč 2 družinama ob poplavah v občini Duplek
- pomoč osebi pri rehabilitaciji
- 1 pomoč mlademu športniku

Leto 2013

Štipendije: 1 štipendija (po 100 EUR / mesec)
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 1 enkratna pomoč v zneskih po 300 EUR
Druge pomoči: - pomoč 3 družinam, ki se je znašla v finančni stiski
- 1 pomoč mlademu športniku
- novoletna obdaritev dveh družin
- strokovna ekskurzija društvu podeželskih žena
- donacija za Petra Opeko
- za oratorij v Velikih Laščah
- pomoč družini ob izgubi mame


Leto 2014

Štipendije: ni podeljena
Enkratne pomoči dijakom in študentom: 5 enkratnih pomoči v zneskih od 100 EUR pa do 750 EUR
Druge pomoči: - pomoč 7 družinam, ki so se znašle v finančni stiski
- dve pomoči mladima športnikoma
- pomoč nadarjeni pevki
- pomoč ob poplavah srbski družini
- pomoč dvema družinama ob izgubi mame
- za oratorij v Velikih Laščah
- donacija uspešni mladi športnici
- donacija NK Velike Lašče ob zaključku lige
- donacija SKAM za žive jaslice v Vel. Laščah
- pomoč folklorni skupini Vel. Lašče

© 2003 - 2006 Županov sklad