Na uvodno stran

10. dobrodelni županov ples...
9. dobrodelni županov ples...
8. dobrodelni županov ples...
7. dobrodelni županov ples...
6. dobrodelni županov ples...
5. dobrodelni županov ples...
4. dobrodelni županov ples...
3. dobrodelni županov ples...
2. dobrodelni županov ples...
1. dobrodelni županov ples...


7. dobrodelni koncert...
6. dobrodelni koncert...
5. dobrodelni koncert...
4. dobrodelni koncert...
3. dobrodelni koncert...
2. dobrodelni koncert...
1. dobrodelni koncert...


Podelitev plakete Naše žene...

Verjami vase in osvoji svet

Pišite, sodelujte, pomagajte...

0,5% dohodnine
Osnovni podatki sklada
 
Prispevajte v sklad

Namenite del dohodnine za donacijo Ustanovi Županov sklad.

142. člen Zakona o dohodnini v 2. odstavku določa, da so splošno koristni nameni varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni od 0,1 do 0,5 % dohodnine, ki mu je bila odmerjena z dokončno odločbo in zahteva velja za tekoče ter nadaljnja leta, v katerih se bo zavezancu odmerila dohodnina, dokler je davčni zavezanec ne spremeni oziroma prekliče.

Med upravičenci za donacije je tudi Ustanova Županov sklad.

Davčna številka sklada je: 39010236.
© 2003 - 2006 Županov sklad